Về những tác phẩm của Modiano

Lời biên tập: Bài phỏng vấn với nhà văn Pháp Bernard Pivot, chủ tịch Viện hàn lâm Goncourt, một lần nữa, giúp chúng ta hiểu hơn về đặc trưng trong các tác phẩm của nhà văn Modiano. PATRICK MODIANO – NGƯỜI TÔ MÀU HỒI ỨC Nhà văn và nhà phê bình Bernard Pivot đã dõi theo cuộc hành trình của […]

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối

Tôi đã đọc cuốn sách rất mỏng này tới hai lần, thì mới cảm nhận được nó. Nó chẳng phải là một cuốn sách khó hiểu và đánh đố gì đâu, nhưng bạn biết đấy, có những con phố bạn phải dạo tới dạo lui vài lần thì mới nhận ra rằng nó đẹp, bởi nó không phải là một […]